බත් ගස

අවාරෙටත් ගම් හතකට

තුන්වේලම පිරිමහන්න

පොලොස් වගෙම කොස් වරකා

පිරිලා තිබුණා නොවැ ඕසෙට

හිතාමතා නිය පාරක්

නොගහා ඉන්න පොරොන්දුවෙන්

තාත්තා හැමදාම වැන්දෙ

හිතේ තිබුණ ශ්‍රද්ධාවට

දොළොස් මහේ පෝය දාට

පන්සල ළඟ අම්බලමේ

වරදින්නැති එකම දෙයයි

කොස් දන්සල සරු සාරෙට

ඉහින් බහින ලෙඩක් දුකක්

නැති හින්දම පෙර පිනකට

දරුවෝ හත් අටකට කිරි

එරුණෙ පොලොස් ගැට බලේට

කඩේ පිලේ වරදින්නැති

පැණි වරකා මදුළු කවරෙ

සති අන්තෙට මහ මුදලිගෙ

අතුරුපසකි දිව පිනවන

හොඳින් පැළුණු කොස් ඇට ගෙන

කළුපොල් මාළුවක් උයලා

වේල් තුනක් පිරි මැහැවුවෙ

හිතේ දොසක් ඇති නොවන්ට

පරම්පරා දෙක තුනක්ම

අපේ මිදුලෙ යෝධයෙක්ව

හෙවණ දිදී පණ යනකම්

සිසිල දුන්නු මේ රන් කඳ

මහ රෑ වට කුණාටුවෙන්

ඇඹරි ඇඹරි ලැජ්ජාවට

තාත්තාට දුක් නොවෙන්න

වැටිලා තිබුණෙ එළිපත්තට

උමේෂා පතිරණ

බ්‍රැන්ඩික්ස් මීරිගම ආයතනය

Facebook

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *