வியமன்

அன்பின் வற்றாத ஆதாரமாகிய அம்மா

அன்பின் வற்றாத ஆதாரமாகிய அம்மா சூரிய ஒளியாலும் தாயின் ரத்தத்தாலும் உலகம் உயிர்ப்புடன் இருக்கிறது. உண்மையிலேயே, ஒரு உயிரைப் பெற்றெடுக்கவும், அவனை வளர்த்து பெரியவனாக்குவதற்கு ஈடுபடும் செயலில்,

Read More »

புத்தாண்டைக் கொண்டாடுவோம் – பண்பாடுகளை போற்றுவோம்

புத்தாண்டைக் கொண்டாடுவோம் – பண்பாடுகளை போற்றுவோம் நாட்டில் வசந்த பருவகாலம் வரும் ஏப்ரல் மாதத்தில் மரம், செடி, கொடிகளிள் துளிர்விட்டு, சுவையான பழங்களும்,  பூக்களும் பூத்துக்குலுங்கும் காலமாகும்.

Read More »

புதிய சிந்தனைகளுடன் உலக புத்தாக்க தினத்தை வண்ணமயமாக்குவோம்.

புதிய சிந்தனைகளுடன் உலக புத்தாக்க தினத்தை வண்ணமயமாக்குவோம். இலங்கையின் சிறந்த சிரேஷ்ட அறிஞராகக் கருதப்படும் திரு.முனிதாச குமாரதுங்க அவர்கள் ஒருமுறை கூறியது போல், “புதியவற்றை உருவாக்காத சமூகம்,

Read More »

ESG என்றால் என்ன?

ESG என்றால் என்ன? ESG என்பதன் சுருக்கமானது Environment (சுற்றுச்சூழல்), Social (சமூகம்) மற்றும் Governance (நிர்வாகம்) என்பனவற்றை குறிக்கிறது. ESG எனும் கருப்பொருளின் பிரகாரம், ஒரு

Read More »

ஒரு பெரிய அணையை கட்ட – ஒரு துளி நீரை கொடையளிப்போம்

ஒரு பெரிய அணையை கட்ட – ஒரு துளி நீரை கொடையளிப்போம் “நீர்தான் உயிர்நாடி” என்று ஒரு முதுமொழி கேட்டிருப்பீர்கள். உண்மையிலேயே ஒரு உயிர் தண்ணீரால் தீர்மானிக்கப்படுகிறதா?

Read More »

மாற்றத்தின் முன்னோடிகளாக இருங்கள்

மாற்றத்தின் முன்னோடிகளாக இருங்கள் இன்று, பிரண்டிக்ஸ் நிறுவனத்தின் செயற்பாட்டுப் பணிப்பாளர் திரு.நதுன் பெர்னாண்டோ அவர்கள், வியமன் தொலைக்காட்சியின் “நீங்கள் என்னை அறிந்தால்”/ ‘ஹந்துனாகத்தொத் ஒப மா’ நிகழ்ச்சியின்

Read More »

Formula 1 என்றால் என்ன?

Formula 1 என்றால் என்ன? உலகில் அநேகமாணவர்களிடம் மிகவும் பிரபலமான மற்றுமொரு  விளையாட்டுதான் இந்த  Formula One இல்லாவிட்டால் F1 ஆகும். இந்த F1 போட்டிகள் ஏனைய

Read More »

அவளுக்காக நாம் – நாட்டை உயர்த்தும் அவளை ஜெயித்திட வைப்போம்

அவளுக்காக நாம் – நாட்டை உயர்த்தும் அவளை ஜெயித்திட வைப்போம் “தொட்டிலை ஆட்டும் கை உலகை ஆள்கிறது” என்ற முதுமொழியை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் தானே? இந்த முதுமொழி

Read More »

மாற்றங்களில் இருந்து மாற்றம் பெற்று வெற்றிபெறுவோம்

மாற்றங்களில் இருந்து மாற்றம் பெற்று வெற்றிபெறுவோம் மாறிவரும் உலகில், மாறாதது மாற்றம் மட்டுமே. அத்தகைய மாற்றங்களில், டிஜிட்டல் மயமாக்கல் என்பதும் மற்றொரு மாற்றம் ஆகும். இந்த டிஜிட்டல்

Read More »

பிரண்டிக்ஸ் மேலும் SMART ஆகிறது

பிரண்டிக்ஸ் மேலும் SMART ஆகிறது காலத்துக்கு காலம் அதற்கேற்றவாறு தன்னை மாற்றி இயங்கி வரும் பிரண்டிக்ஸ், மலர்ந்த இந்தப் புத்தாண்டில் மிகப் பெரிய அடியை எடுத்துவைக்க தயாராக

Read More »

நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் பிரண்டிக்ஸ் இரத்த தானம் 

நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் பிரண்டிக்ஸ் இரத்த தானம் வருடம் முழுவதும் மாதாந்தம் நடத்தப்பட்டு வந்த பிரண்டிக்ஸ் இரத்த தானம் நிகழ்ச்சி கடந்த வருடம் நவம்பர் மற்றும்

Read More »

சிறார்களுக்கு பரிசளிக்கப்பட்ட மனுசத்காரமனிதாபிமானம்

சிறார்களுக்கு பரிசளிக்கப்பட்ட மனுசத்கார மனிதாபிமானம் பிரண்டிக்ஸ் அங்கத்தவர்களை வலுப்படுத்தவும் அவர்களின் பிள்ளைகளின் கல்வியை மேம்படுத்தவும் பிரண்டிக்ஸ்  “மனுசத்கார”  செயல்திட்டத்தின் கீழ் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் “பிரண்டிக்ஸ் மனுசத்கார திலின” நிகழ்ச்சித்திட்டம்

Read More »
வியமன்

அன்பின் வற்றாத ஆதாரமாகிய அம்மா

அன்பின் வற்றாத ஆதாரமாகிய அம்மா சூரிய ஒளியாலும் தாயின் ரத்தத்தாலும் உலகம் உயிர்ப்புடன் இருக்கிறது. உண்மையிலேயே, ஒரு உயிரைப் பெற்றெடுக்கவும், அவனை வளர்த்து பெரியவனாக்குவதற்கு ஈடுபடும் செயலில், ஒரு தாயின் தியாகம் அளவிட முடியாதது.

Read More »

புத்தாண்டைக் கொண்டாடுவோம் – பண்பாடுகளை போற்றுவோம்

புத்தாண்டைக் கொண்டாடுவோம் – பண்பாடுகளை போற்றுவோம் நாட்டில் வசந்த பருவகாலம் வரும் ஏப்ரல் மாதத்தில் மரம், செடி, கொடிகளிள் துளிர்விட்டு, சுவையான பழங்களும்,  பூக்களும் பூத்துக்குலுங்கும் காலமாகும். இம்முறை புத்தாண்டிற்காக அனைவரும் வீடுகளையும், தளபாடங்களையும்

Read More »

புதிய சிந்தனைகளுடன் உலக புத்தாக்க தினத்தை வண்ணமயமாக்குவோம்.

புதிய சிந்தனைகளுடன் உலக புத்தாக்க தினத்தை வண்ணமயமாக்குவோம். இலங்கையின் சிறந்த சிரேஷ்ட அறிஞராகக் கருதப்படும் திரு.முனிதாச குமாரதுங்க அவர்கள் ஒருமுறை கூறியது போல், “புதியவற்றை உருவாக்காத சமூகம், உலகில் உயர்வதில்லை”. மேலும் இச் சொற்றொடரால்

Read More »

ESG என்றால் என்ன?

ESG என்றால் என்ன? ESG என்பதன் சுருக்கமானது Environment (சுற்றுச்சூழல்), Social (சமூகம்) மற்றும் Governance (நிர்வாகம்) என்பனவற்றை குறிக்கிறது. ESG எனும் கருப்பொருளின் பிரகாரம், ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் இந்த

Read More »

ஒரு பெரிய அணையை கட்ட – ஒரு துளி நீரை கொடையளிப்போம்

ஒரு பெரிய அணையை கட்ட – ஒரு துளி நீரை கொடையளிப்போம் “நீர்தான் உயிர்நாடி” என்று ஒரு முதுமொழி கேட்டிருப்பீர்கள். உண்மையிலேயே ஒரு உயிர் தண்ணீரால் தீர்மானிக்கப்படுகிறதா? இந்த கேள்விக்கான பதில் நிச்சயமாக ஆம்

Read More »

மாற்றத்தின் முன்னோடிகளாக இருங்கள்

மாற்றத்தின் முன்னோடிகளாக இருங்கள் இன்று, பிரண்டிக்ஸ் நிறுவனத்தின் செயற்பாட்டுப் பணிப்பாளர் திரு.நதுன் பெர்னாண்டோ அவர்கள், வியமன் தொலைக்காட்சியின் “நீங்கள் என்னை அறிந்தால்”/ ‘ஹந்துனாகத்தொத் ஒப மா’ நிகழ்ச்சியின் மூலம் எங்களுடன் இணைகிறார். நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்கு

Read More »

Formula 1 என்றால் என்ன?

Formula 1 என்றால் என்ன? உலகில் அநேகமாணவர்களிடம் மிகவும் பிரபலமான மற்றுமொரு  விளையாட்டுதான் இந்த  Formula One இல்லாவிட்டால் F1 ஆகும். இந்த F1 போட்டிகள் ஏனைய மோட்டார் வாகன ஓட்டப்போட்டிகளில் இருந்து வேறுபட்டு

Read More »

அவளுக்காக நாம் – நாட்டை உயர்த்தும் அவளை ஜெயித்திட வைப்போம்

அவளுக்காக நாம் – நாட்டை உயர்த்தும் அவளை ஜெயித்திட வைப்போம் “தொட்டிலை ஆட்டும் கை உலகை ஆள்கிறது” என்ற முதுமொழியை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் தானே? இந்த முதுமொழி யாரைப் பற்றி குறிப்பிடுகிறது என்று தெரியுமா?

Read More »

மாற்றங்களில் இருந்து மாற்றம் பெற்று வெற்றிபெறுவோம்

மாற்றங்களில் இருந்து மாற்றம் பெற்று வெற்றிபெறுவோம் மாறிவரும் உலகில், மாறாதது மாற்றம் மட்டுமே. அத்தகைய மாற்றங்களில், டிஜிட்டல் மயமாக்கல் என்பதும் மற்றொரு மாற்றம் ஆகும். இந்த டிஜிட்டல் மயமாக்கலில் பல நிகழ்வுகள் நடக்கின்றன என்பது

Read More »