විත්ති

බ්‍රැන්ඩික්ස් සමූහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී අෂ්රොෆ් ඔමාර් මහතාගේ නව වසරේ පණිවිඩය

බ්‍රැන්ඩික්ස් සමූහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී අෂ්රොෆ් ඔමාර් මහතාගේ නව වසරේ පණිවිඩය උදා වූ නව වසර ඔබටත් ඔබ පවුලේ සියලුම දෙනාටත් සුබ නව වසරක් වේවා යැයි

Read More »

ජනපති සම්මානයෙන් යළි බැබළෙන බ්‍රැන්ඩික්ස්

ජනපති සම්මානයෙන් යළි බැබළෙන බ්‍රැන්ඩික්ස් සාමාජික සාමාජිකාවන් 60,000 කට අධික ප්‍රමාණයක් සේවයේ යෙදෙන, මෙරට විශාලතම මහා පරිමාණ ඇඟලුම් අපනයන සමූහයක් වන බ්‍රැන්ඩික්ස් මෙවරත් ජනාධිපති අපනයන

Read More »

සුවපත් මනසක් සැහැල්ලුව > ප්‍රබෝධය > ජයග්‍රහණය

සුවපත් මනසක් සැහැල්ලුව > ප්‍රබෝධය > ජයග්‍රහණය මානසික සෞඛ්‍යය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ පුද්ගලයෙකුගේ චිත්තවේගීය, මානසික සහ සමාජයීය යහපැවැත්මයි. එනම්, අපිට දැනෙන සිතුවිලි, හැඟීම් සහ අපේ

Read More »

සුවැති සිරුරක් වෙනුවෙන් මනස සුවපත් කරමු!

සුවැති සිරුරක් වෙනුවෙන් මනස සුවපත් කරමු! අපගේ මානසික සෞඛ්‍යය ඉතාමත් වැදගත් වන්නේ එය, අපගේ එදිනෙදා ජීවිතයට, පුද්ගල සම්බන්ධතා වලට, අප නිරත වන කාර්‍යයන් වලට, අපගේ

Read More »

රසදියෙන් නිම වුණ බ්‍රැන්ඩික්ස් සලකුණේ කතාව

රසදියෙන් නිම වුණ බ්‍රැන්ඩික්ස් සලකුණේ කතාව වෙනස් වන ලෝකය එක්ක නිරන්‍තරයෙන් නව්‍යකරණය වන බ්‍රැන්ඩික්ස් තවත් වෙනසක් වෙනුවෙන් පියවර තැබුවා. අපි ඔයාලාට මීට කලින් කිව්වා රසදියෙන්

Read More »

රසදියෙන් නිමැවුණු බ්‍රැන්ඩික්ස් සලකුණ

රසදියෙන් නිමැවුණු බ්‍රැන්ඩික්ස් සලකුණ රසදිය මංගල්‍යය කියන වචන දෙක ඔයාලා හැමෝටම හරිම සමීප, හුරු පුරුදු වචන දෙකක්. ඒක වචන දෙකකට එහා ගිය හැඟීමක්. රසදිය කියන්නේ

Read More »

වැඩබිමේ පිබිදෙන විදුබිමේ සිහිනය

වැඩබිමේ පිබිදෙන විදුබිමේ සිහිනය අධ්‍යාපනය ජීවිතයට ඉතා වටිනා ආයෝජනයක්. එහි වටිනාකම මේ මොහොතටත් වඩා අනාගතයේදී තවත් වැඩි වෙනවා. ඒ නිසයි බ්‍රැන්ඩික්ස් අපි ‘ශිල්ප’ නමින් වැඩසටහනක්

Read More »

සිහින පාට කරන P.A.C.E.

සිහින පාට කරන P.A.C.E. සිහින දහසක් පොදි බැඳන් රැකියාවකට යන ඔයාට ඒ රැකියාවෙන් ඉදිරියට යන්න නම් හැකියාවන්, දැනුම විතරක් නෙමෙයි ජීවිතයේ ඉදිරියට යන්නේ කොහොමද කියන

Read More »

කාලයේ රිද්මයට ස්මාර්ට් වුණ OneClick

කාලයේ රිද්මයට ස්මාර්ට් වුණ OneClick කඩදාසියේ අකුරු කළ, රාජකාරි කටයුතු කළ කාලය ටිකෙන් ටික වෙනස් වෙලා අද වෙනකොට තාක්ෂණය එක්වෙලා තියෙනවා අපේ වැඩ කටයුතුවලට. අපේ

Read More »

සියපතක් සේ පිබිදෙන ඇයට පුද දුන් හරසර

සියපතක් සේ පිබිදෙන ඇයට පුද දුන් හරසර සියපතක් මඩ සහිත ජලයේ හටගෙන මඩෙහි නොගෑවී පරිසරය අලංකාර කරනවා. පාරිශුද්ධත්වයේ සංකේතයක් වූ සියපත මෙන් මඩ සහිත ජලයෙන්

Read More »

දිනන අනාගතයක අඩිතාලම P.A.C.E.

දිනන අනාගතයක අඩිතාලම P.A.C.E. හැකියාවන් පිරි තාරුණ්‍යයට ජීවිතයේ නව ඉසව් සොයා යන්නට අත්වැලක් වෙන්න බ්‍රැන්ඩික්ස් සමූහය දෙවරක් සිතන්නේ නැති බව ඔයාලා දන්නවා. පිබිදෙන තාරුණ්‍යයට ශක්තියක්

Read More »
විත්ති

බ්‍රැන්ඩික්ස් සමූහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී අෂ්රොෆ් ඔමාර් මහතාගේ නව වසරේ පණිවිඩය

බ්‍රැන්ඩික්ස් සමූහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී අෂ්රොෆ් ඔමාර් මහතාගේ නව වසරේ පණිවිඩය උදා වූ නව වසර ඔබටත් ඔබ පවුලේ සියලුම දෙනාටත් සුබ නව වසරක් වේවා යැයි

Read More »

ජනපති සම්මානයෙන් යළි බැබළෙන බ්‍රැන්ඩික්ස්

ජනපති සම්මානයෙන් යළි බැබළෙන බ්‍රැන්ඩික්ස් සාමාජික සාමාජිකාවන් 60,000 කට අධික ප්‍රමාණයක් සේවයේ යෙදෙන, මෙරට විශාලතම මහා පරිමාණ ඇඟලුම් අපනයන සමූහයක් වන බ්‍රැන්ඩික්ස් මෙවරත් ජනාධිපති අපනයන

Read More »

සුවපත් මනසක් සැහැල්ලුව > ප්‍රබෝධය > ජයග්‍රහණය

සුවපත් මනසක් සැහැල්ලුව > ප්‍රබෝධය > ජයග්‍රහණය මානසික සෞඛ්‍යය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ පුද්ගලයෙකුගේ චිත්තවේගීය, මානසික සහ සමාජයීය යහපැවැත්මයි. එනම්, අපිට දැනෙන සිතුවිලි, හැඟීම් සහ අපේ

Read More »

සුවැති සිරුරක් වෙනුවෙන් මනස සුවපත් කරමු!

සුවැති සිරුරක් වෙනුවෙන් මනස සුවපත් කරමු! අපගේ මානසික සෞඛ්‍යය ඉතාමත් වැදගත් වන්නේ එය, අපගේ එදිනෙදා ජීවිතයට, පුද්ගල සම්බන්ධතා වලට, අප නිරත වන කාර්‍යයන් වලට, අපගේ

Read More »

රසදියෙන් නිම වුණ බ්‍රැන්ඩික්ස් සලකුණේ කතාව

රසදියෙන් නිම වුණ බ්‍රැන්ඩික්ස් සලකුණේ කතාව වෙනස් වන ලෝකය එක්ක නිරන්‍තරයෙන් නව්‍යකරණය වන බ්‍රැන්ඩික්ස් තවත් වෙනසක් වෙනුවෙන් පියවර තැබුවා. අපි ඔයාලාට මීට කලින් කිව්වා රසදියෙන්

Read More »

රසදියෙන් නිමැවුණු බ්‍රැන්ඩික්ස් සලකුණ

රසදියෙන් නිමැවුණු බ්‍රැන්ඩික්ස් සලකුණ රසදිය මංගල්‍යය කියන වචන දෙක ඔයාලා හැමෝටම හරිම සමීප, හුරු පුරුදු වචන දෙකක්. ඒක වචන දෙකකට එහා ගිය හැඟීමක්. රසදිය කියන්නේ

Read More »

වැඩබිමේ පිබිදෙන විදුබිමේ සිහිනය

වැඩබිමේ පිබිදෙන විදුබිමේ සිහිනය අධ්‍යාපනය ජීවිතයට ඉතා වටිනා ආයෝජනයක්. එහි වටිනාකම මේ මොහොතටත් වඩා අනාගතයේදී තවත් වැඩි වෙනවා. ඒ නිසයි බ්‍රැන්ඩික්ස් අපි ‘ශිල්ප’ නමින් වැඩසටහනක්

Read More »

සිහින පාට කරන P.A.C.E.

සිහින පාට කරන P.A.C.E. සිහින දහසක් පොදි බැඳන් රැකියාවකට යන ඔයාට ඒ රැකියාවෙන් ඉදිරියට යන්න නම් හැකියාවන්, දැනුම විතරක් නෙමෙයි ජීවිතයේ ඉදිරියට යන්නේ කොහොමද කියන

Read More »