ලිපි

ඔයා ගැන ඔයාම හිතන්න

ඔයා ගැන ඔයාම හිතන්න මේ ජීවිතේ හරිම ඒකාකාරියි කියලා දැනෙනවා නේද? දවසේ අවසානේ හිතලා බැලුවම මහන්සියක් එක්ක  ලොකු කළකිරීමක් විතරයි නේද දැනෙන්නේ? දවසේ පැය විසි

Read More »

බාප්පා

බාප්පා ජනිත්: රසික… රසික… මචං රසිකයා… රසික: ආහ් ජනිත්… කවද්ද ආවෙ… වරෙන් වරෙන් ගෙට… ඉඳහං මං බොන්න මොනාහරි ගේන්නම්… සාලයේ බිම ඉඳගෙන පොතක් කුරුටුගාමින් සිටි

Read More »

සාහිත්‍ය කන්නද???

සාහිත්‍ය කන්නද??? මෙය පසුගිය වකවානුව තුළ සමාජයේ බොහෝ දෙනාගේ කතාබහට ලක් වුණු එක්තරා සාකච්ඡාවකි. ඇත්තටම සාහිත්‍යය, කලාව අපේ ජීවිතයට වැදගත් වෙන්නේ ඇයි? නැතිනම් සාහිත්‍යය-කලාව අධ්‍යයනය

Read More »

මිලිටරි තාත්තාගේ කඳුළු…

මිලිටරි තාත්තාගේ කඳුළු… මා කුඩා කල සිටම හිතුවක්කාර කොලු ගැටයෙකි. මගේ පියා ද ඊට නොදෙවෙනි අතර එතරම් රෞද්‍ර පුද්ගලයෙකු මට මගේ ජීවිතයට හමු වී නැත.

Read More »

යාළුවෝ හතර දෙනාගේ කතාව

යාළුවෝ හතර දෙනාගේ කතාව ඕනෙම කෙනෙක්ගෙ ජීවිතයේ එක හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක් තමයි රැකියාව කියන්නේ. මොන තරාතිරමක හිටියත් තමන්ට ගැළපෙන රැකියාවක් කරන්න හැමෝටම පුළුවන්. වැටුප කීය වුණත්,

Read More »

සොඳුරු කතාබහ

සොඳුරු කතාබහ කතා කරන එකට, කතා කරන දේ අහන් ඉන්න එකට අපි වටිනාකමක් දෙන්න ඕනම ද? මිනිස්සු විදියට අපි කාර්යබහුලයි. ඒත් ඒ තරමට පැය 24

Read More »

දැනෙන ආදරයකින් ජීවිත පුබුදුවමු

දැනෙන ආදරයකින් ජීවිත පුබුදුවමු පුංචි පුංචි වෙනස්කම් දැනෙන කොට රණ්ඩු වෙන, ඇස්වල කඳුළු පුරවගෙන අඬන ගැහැනු ඔබ දැකලා ඇති. නැත්නම් ඔබත් එහෙම ගැහැනියක් වෙන්න ඇති.

Read More »

ජීවිතයට තව වතාවක් ඉඩ දෙන්න

ජීවිතයට තව වතාවක් ඉඩ දෙන්න ජීවිතේ වන සිදුවීම් දිහා අපි එකිනෙකා බලන්නේ වෙනස් වෙනස් ආකාරවලට. සතුටු හිතෙන මිහිරි දේවල් අපේ ජීවිතවල කොච්චර තිබුණත් යමක් වුණාම

Read More »

සිනහවත් ඔසුවක්

සිනහවත් ඔසුවක් ආදරණීය බැඳීමක ආරම්භය සුන්දර සිනහවක්… ඔබට මතක ද? ඔව්, ඔබට මතක ඇති. ඉතින් සිනහ වෙන හැමෝම සතුටින් ද? නැහැ. ඒත් දුක ටිකකට අමතක

Read More »

ජයග්‍රාහී අවසානයක්

ජයග්‍රාහී අවසානයක් අද මම ඔබත් සමග බෙදා ගන්නට සිතුවේ ඉතා සුවිශේෂ මාතෘකාවක්.  ඒ තමයි අපි ආරම්භ කළ දෙයක් කොහොමද සාර්ථකව අවසන් කරන්නේ කියලා. ඔබ දන්නවද?

Read More »
ලිපි

ඔයා ගැන ඔයාම හිතන්න

ඔයා ගැන ඔයාම හිතන්න මේ ජීවිතේ හරිම ඒකාකාරියි කියලා දැනෙනවා නේද? දවසේ අවසානේ හිතලා බැලුවම මහන්සියක් එක්ක  ලොකු කළකිරීමක් විතරයි නේද දැනෙන්නේ? දවසේ පැය විසි

Read More »

බාප්පා

බාප්පා ජනිත්: රසික… රසික… මචං රසිකයා… රසික: ආහ් ජනිත්… කවද්ද ආවෙ… වරෙන් වරෙන් ගෙට… ඉඳහං මං බොන්න මොනාහරි ගේන්නම්… සාලයේ බිම ඉඳගෙන පොතක් කුරුටුගාමින් සිටි

Read More »

සාහිත්‍ය කන්නද???

සාහිත්‍ය කන්නද??? මෙය පසුගිය වකවානුව තුළ සමාජයේ බොහෝ දෙනාගේ කතාබහට ලක් වුණු එක්තරා සාකච්ඡාවකි. ඇත්තටම සාහිත්‍යය, කලාව අපේ ජීවිතයට වැදගත් වෙන්නේ ඇයි? නැතිනම් සාහිත්‍යය-කලාව අධ්‍යයනය

Read More »

මිලිටරි තාත්තාගේ කඳුළු…

මිලිටරි තාත්තාගේ කඳුළු… මා කුඩා කල සිටම හිතුවක්කාර කොලු ගැටයෙකි. මගේ පියා ද ඊට නොදෙවෙනි අතර එතරම් රෞද්‍ර පුද්ගලයෙකු මට මගේ ජීවිතයට හමු වී නැත.

Read More »

යාළුවෝ හතර දෙනාගේ කතාව

යාළුවෝ හතර දෙනාගේ කතාව ඕනෙම කෙනෙක්ගෙ ජීවිතයේ එක හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක් තමයි රැකියාව කියන්නේ. මොන තරාතිරමක හිටියත් තමන්ට ගැළපෙන රැකියාවක් කරන්න හැමෝටම පුළුවන්. වැටුප කීය වුණත්,

Read More »

සොඳුරු කතාබහ

සොඳුරු කතාබහ කතා කරන එකට, කතා කරන දේ අහන් ඉන්න එකට අපි වටිනාකමක් දෙන්න ඕනම ද? මිනිස්සු විදියට අපි කාර්යබහුලයි. ඒත් ඒ තරමට පැය 24

Read More »

දැනෙන ආදරයකින් ජීවිත පුබුදුවමු

දැනෙන ආදරයකින් ජීවිත පුබුදුවමු පුංචි පුංචි වෙනස්කම් දැනෙන කොට රණ්ඩු වෙන, ඇස්වල කඳුළු පුරවගෙන අඬන ගැහැනු ඔබ දැකලා ඇති. නැත්නම් ඔබත් එහෙම ගැහැනියක් වෙන්න ඇති.

Read More »