හරිත තිරසර

මොනවද මේ ESG?

මොනවද මේ ESG? ESG කියන කෙටි යෙදුමෙන් අදහස් වෙන්නෙ Environment (පරිසරය), Social (සමාජය) සහ Governance (පාලනය) කියන දේවල්. ESG සංකල්පය දර්ශකයක් භාවිතා කරලා මේ කිව්ව

Read More »

හරිතවත් ගමනක ජයග්‍රහණයේ අභිමානය

හරිතවත් ගමනක ජයග්‍රහණයේ අභිමානය හරිත පැහැ සිහිනයක් දකින්න බ්‍රැන්ඩික්ස් අපි මුලපිරුවේ මීට වසර ගණනාවකට කලින් ඉඳලයි. ඒ සිහිනය ඉලක්කයක් කරගෙන ඒ පසුපස හඹා යන්නට එකම

Read More »

පරිසරයේ හදගැස්මට සවන් දෙමු

පරිසරයේ හදගැස්මට සවන් දෙමු සොබාදහමත් මිනිසාත් අතර ඇත්තේ වෙන් කළ නොහැකි සම්බන්ධයක්. මිනිසා ඇතුළුව සියලු සතුන් සිය වාසස්ථාන, ආහාරපාන ඇතුළු සියලු දේ සොබාදහමෙන් ලබා ගන්නවා.

Read More »

තිරසර හෙටක් වෙනුවෙන් Net Zero

තිරසර හෙටක් වෙනුවෙන් Net Zero ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ඇඟලුම් නිෂ්පාදන සමාගමක් වන බ්‍රැන්ඩික්ස් තිරසර අනාගතයක් වෙනුවෙන් විශාල වැඩ කොටසක් කරමින් ඉන්න බව බ්‍රැන්ඩික්ස් පවුලේ සාමාජික

Read More »

ගෝලීය උණුසුමට වැට බඳිමු

ගෝලීය උණුසුමට වැට බඳිමු ගෝලීය උණුසුම සහ දේශගුණ විපර්යාස කියන්නේ අපි වර්තමානයේ මුහුණ දෙන විශාලම පාරිසරික අභියෝග දෙකක්. පහුගිය දවස්වල ඉඳලා දැනෙන අධික උණුසුමෙන් මිනිස්සු

Read More »

මිහිතලයට ආදරයෙන්

මිහිතලයට ආදරයෙන් සොබාදහමට අවනතව ගෙවන ජීවිතය හරිම භාග්‍යවන්තයි. මේ මිහිමත ඉපදුණ සෑම මනුස්සයෙක් වගේම සත්ත්වයෙක්ම මේ සොබාදහමේ දරුවෝ. ඒත් කීයෙන් කී දෙනා ද ඒ සොබාදහම

Read More »
සයිබරයෙත් ඇගයෙන බ්‍රැන්ඩික්ස් අපගේ පාරිසරික තිරසාරකත්වය

සයිබරයෙත් ඇගයෙන බ්‍රැන්ඩික්ස් අපගේ පාරිසරික තිරසාරකත්වය

සයිබරයෙත් ඇගයෙන බ්‍රැන්ඩික්ස් අපගේ පාරිසරික තිරසාරකත්වය අද වනවිට ව්‍යාපාරික ලෝකයේ වැඩියෙන්ම කතාබහට ලක්වන මාතෘකාවක් බවට පත්ව ඇති තිරසාරකත්වය කියන්නේ බ්‍රැන්ඩික්ස් පවුලේ අපට හරිම හුරු පුරුදු

Read More »
ජාතික තලයේ බැබළෙන බ්‍රැන්ඩික්ස් හරිත මෙහෙවර

ජාතික තලයේ බැබළෙන බ්‍රැන්ඩික්ස් හරිත මෙහෙවර

ජාතික තලයේ බැබළෙන බ්‍රැන්ඩික්ස් හරිත මෙහෙවර හරිත සංකල්පය බ්‍රැන්ඩික්ස් පවුලේ අපට නුපුරුදු යමක් නොවෙයි. දැන් එය අපේ ලෙයටම කාවැදී තිබෙන, බ්‍රැන්ඩික්ස් පවුලේ අපි සැවොම එකාවන්ව

Read More »
හරිත තිරසරින් ලොවක් ජයගෙන දැයට පුදදුන් අපේ තිළිණය

හරිත තිරසරින් ලොවක් ජයගෙන දැයට පුදදුන් අපේ තිළිණය

හරිත තිරසරින් ලොවක් ජයගෙන දැයට පුදදුන් අපේ තිළිණය ඒ 2008 වසරේ අගෝස්තු මස එක්තරා දිනයකි. එය, බ්‍රැන්ඩික්ස් පවුලේ සාමාජිකයන් ලෙසින් මෙන්ම ශ්‍රී ලාංකිකයින් ලෙසින් ද

Read More »
දෙස් විදෙස් ඇගයුමින් පිදුම් ලද හරිත මෙහෙවර

දෙස් විදෙස් ඇගයුමින් පිදුම් ලද හරිත මෙහෙවර

දෙස් විදෙස් ඇගයුමින් පිදුම් ලද හරිත මෙහෙවර අපගේ ජීවනාලිය සොබාදහමයි. එබැවින් අපට පණ නල සපයන සොබාදහම අපි හැකි උපරිම අයුරින් රැකගත යුතුය. සොබාදහමේ සැබෑ වටිනාකම

Read More »
හරිත තිරසර

මොනවද මේ ESG?

මොනවද මේ ESG? ESG කියන කෙටි යෙදුමෙන් අදහස් වෙන්නෙ Environment (පරිසරය), Social (සමාජය) සහ Governance (පාලනය) කියන දේවල්. ESG සංකල්පය දර්ශකයක් භාවිතා කරලා මේ කිව්ව

Read More »

හරිතවත් ගමනක ජයග්‍රහණයේ අභිමානය

හරිතවත් ගමනක ජයග්‍රහණයේ අභිමානය හරිත පැහැ සිහිනයක් දකින්න බ්‍රැන්ඩික්ස් අපි මුලපිරුවේ මීට වසර ගණනාවකට කලින් ඉඳලයි. ඒ සිහිනය ඉලක්කයක් කරගෙන ඒ පසුපස හඹා යන්නට එකම

Read More »

පරිසරයේ හදගැස්මට සවන් දෙමු

පරිසරයේ හදගැස්මට සවන් දෙමු සොබාදහමත් මිනිසාත් අතර ඇත්තේ වෙන් කළ නොහැකි සම්බන්ධයක්. මිනිසා ඇතුළුව සියලු සතුන් සිය වාසස්ථාන, ආහාරපාන ඇතුළු සියලු දේ සොබාදහමෙන් ලබා ගන්නවා.

Read More »

තිරසර හෙටක් වෙනුවෙන් Net Zero

තිරසර හෙටක් වෙනුවෙන් Net Zero ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ඇඟලුම් නිෂ්පාදන සමාගමක් වන බ්‍රැන්ඩික්ස් තිරසර අනාගතයක් වෙනුවෙන් විශාල වැඩ කොටසක් කරමින් ඉන්න බව බ්‍රැන්ඩික්ස් පවුලේ සාමාජික

Read More »

ගෝලීය උණුසුමට වැට බඳිමු

ගෝලීය උණුසුමට වැට බඳිමු ගෝලීය උණුසුම සහ දේශගුණ විපර්යාස කියන්නේ අපි වර්තමානයේ මුහුණ දෙන විශාලම පාරිසරික අභියෝග දෙකක්. පහුගිය දවස්වල ඉඳලා දැනෙන අධික උණුසුමෙන් මිනිස්සු

Read More »

මිහිතලයට ආදරයෙන්

මිහිතලයට ආදරයෙන් සොබාදහමට අවනතව ගෙවන ජීවිතය හරිම භාග්‍යවන්තයි. මේ මිහිමත ඉපදුණ සෑම මනුස්සයෙක් වගේම සත්ත්වයෙක්ම මේ සොබාදහමේ දරුවෝ. ඒත් කීයෙන් කී දෙනා ද ඒ සොබාදහම

Read More »
සයිබරයෙත් ඇගයෙන බ්‍රැන්ඩික්ස් අපගේ පාරිසරික තිරසාරකත්වය

සයිබරයෙත් ඇගයෙන බ්‍රැන්ඩික්ස් අපගේ පාරිසරික තිරසාරකත්වය

සයිබරයෙත් ඇගයෙන බ්‍රැන්ඩික්ස් අපගේ පාරිසරික තිරසාරකත්වය අද වනවිට ව්‍යාපාරික ලෝකයේ වැඩියෙන්ම කතාබහට ලක්වන මාතෘකාවක් බවට පත්ව ඇති තිරසාරකත්වය කියන්නේ බ්‍රැන්ඩික්ස් පවුලේ අපට හරිම හුරු පුරුදු

Read More »