සුරකිමු මිහිමව

මිනිසා ඇතුළු සමස්ත පරිසරයම දරා සිටින්නේ පෘථිවිය විසින්. මේ පෘථිවිතලය සියලු සත්ත්වයන්ට, ගස්වැල්වලට නිවහනක්. අපට සෙවණක් දෙන, අපිව දරා සිටින මේ නිවහන රැක බලා ගැනීම මිහිමවගේ දරුවන් වන අපගේ වගකීමක්. සෑම වසරකම අප්‍රේල් 22 වන දා සැමරෙන මිහිකත දිනය පරිසරයේ වටිනාකම ලෝකවාසි ජනතාවට කියා දීම අරමුණු කරගෙන විවිධ තේමා ඔස්සේ සැමරෙනවා. මිහිකත දිනය මුල්වරට සැමරෙන්නේ 1970 වසරේදීයි.

ප්ලාස්ටික්, පොලිතින් වැනි දේ නිසා පරිසරයට වන හානිය ගැන ජනතාව දැනුවත් කිරීම, දේශගුණ විපර්යාස පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම, සත්ත්ව විශේෂ ආරක්ෂා කර ගැනීමේ වැදගත්කම, වන වැස්ම ඉහළ නැංවීම තුළින් පරිසරය රැක ගැනීම වැනි විවිධ මාතෘකා ඔස්සේ ජනතාව දැනුවත් කිරීම මිහිකත දින සැමරුම ඔස්සේ සිදු වෙනවා. විවිධ මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාම, වන විනාශය, ජල මූලාශ්‍ර දූෂණය වීම වගේ බොහෝ හානි මිහිතලයට සිදු වෙනවා. මේ හානිකර ක්‍රියාවන් වළක්වාගනිමින් මිහිතලය රැක ගැනීමට මිහිකත දිනයේදී මුළු ලෝකයේම අවධානය යොමු කිරීමට විවිධ වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවට නැංවෙනවා.

අපි සුරක්ෂිතව ජීවත් වීමට නම් මිහිතලය රැක ගැනීමට අපි දායක වෙන්න ඕන. මිහිමව රැක ගන්න අපිට ලොකු ලොකු දේවල් කරන්න වෙන්නෙ අපි තනි පුද්ගලයෝ විදියට මිහිමව රැක ගැනීම වෙනුවෙන් අපේ යුතුකම් සහ වගකීම් ඉටු නොකළොත් තමයි. පුළුවන් හැම වෙලාවකම ප්ලාස්ටික්, පොලිතින් වැනි දේ පරිසරයට එකතු නොකර සිටින්නට වගබලා ගැනීම, පැළ සිටුවීම, පරිසර හානි හැකිතාක් අවම වන අයුරින් කටයුතු කිරීම අපට කරන්න පුළුවන්. මිහිතලයේ සුරැකීමේ වටිනාකම හඳුනාගත් බ්‍රැන්ඩික්ස් හරිත තිරසර සංකල්පය තුළින් මිහිමව නගා සිටුවීමට විශාල මෙහෙවරක් වසර ගණනාවක සිට ඉටු කරනවා. අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් සහ අපි සියලු දෙනා වෙනුවෙන් මිහිමව සුරැකීමට බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනය පියවර ගන්නවා සේ අපිත් අපිට හැකි අයුරින් මිහිමව සුරැකීමට මිහිකත දිනයේදී අධිෂ්ඨාන කරගමු.

Facebook

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *