“ඔබ වෙනුවෙන් කාලය වෙන් කරන්න”

අපි වටා ඇති වුණ සමාජ සබඳතා රාශියක් තිබෙනවා. අපේ පවුල, මිතුරු මිතුරියන්, රැකියා ස්ථානයේ සාමාජික සාමාජිකාවන්, අසල්වාසීන්, නෑදෑයන් ආදී විවිධ සමාජ සබඳතා අපට තිබෙනවා. ඉතින් අපි ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවලදි ඔවුන් වෙනුවෙන් අපේ කාලය යොදවන්න දෙවතාවක් හිතන්නේ නැහැ. ඒත් එහෙම කරන අපි, අපි වෙනුවෙන් වැය කරන කාලය ප්‍රමාණවත් ද? වියමන් TV ‘පිබිදුණු දිවියක්’ වැඩසටහන තුළින් මේ ගැන කතා කරන්න එක් වුණා බ්‍රැන්ඩික්ස් රඹුක්කන ආයතනයේ මනෝ උපදේශිකා රොෂානි බණ්ඩාර මහත්මිය.

“අපි සාමාන්‍යයෙන් අනිත් අය වෙනුවෙන් ලොකු කැපකිරීම් කරනවා. ලොකු කාලයක් වෙන් කරනවා. හැබැයි ඔබ, ඔබ වෙනුවෙන් කොච්චර කාලයක් වෙන් කර ගන්නව ද? තමන්ගේ සතුට, තමන් කැමති දේවල් ගොඩක් වෙලාවට අමතක කරනවා. හිතන්න, ඔබ සුවඳ විලවුන් එකක් පාවිච්චි කරන්න කැමතියි. හැබැයි ඔබ ඒක මිල දී ගන්න කැමති ද? නෑ. මොකද හේතුව ඒ වියදමත් පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියමු කියලා හිතෙනවා. තමන්ගේ දරුවා වෙනුවෙන්, සැමියා වෙනුවෙන්, බිරිඳ වෙනුවෙන් කැපකිරීම් කරන ඔබට, ඔබ වෙනුවෙන් පුංචි වෙලාවක් වෙන් කරගන්න මේ කරන උත්සහය අපි උදව් කරගන්න බලමු. අපිට පුළුවන් නම් දවසට විනාඩි 10ක්, 15ක් තමන් ආස දෙයක් කරන්න තමන් වෙනුවෙන් වෙලාව වෙන් කරගන්න ඔබ ආදරේ කරන පුද්ගලයන්ට තව තවත් ළං වෙන්න ඒක අවස්ථාවක් කරගන්න පුළුවන්.

සමහර වෙලාවට නිවාඩුවක් දාලා බෙහෙත් ටික ගන්න යන්න ඔබ හිතන්නෙ නැතුව ඇති. ඒකත් දරුවෙක්ගේ අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් කියලා නිවාඩුව තියාගන්න පුළුවන්. ඔබේ ආදරණීයයන් වෙනුවෙන් ඔබට කාලය වෙන් කරන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන් ඔබ වෙනුවෙනුත් කාලය වෙන් කරන්න ඔබට පුළුවන්. අද ඉඳන් වෙනසක් කරන්න. තමන්ගේ ජීවිතේ වෙනුවෙනුත්, තමන්ගේ ජීවිතේ විඳීම වෙනුවෙනුත් පුංචි කාලයක් වෙන් කරන්න.”

Facebook

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *