විභාගය

සුදුම පාටින් අලුත් පුසුඹක්
කවමදාවත් වින්දෙ නැතුවට
කකුලෙ මහපට ඇඟිලි තුඩු මට
හිනාවුණේ එළියටත් පැනගෙන
කැඩෙන බව දැන දැනත් නිතරම
හේදුවට සුදු සබන් අරගෙන
හිල් හැදුණු කළු බාටා වෙනුවට
මහමෙරක් වගේ සපත්තුව මට

සල්ලි යහමින් තියෙන මිතුරන්
අහක දමනා ඇඳුම් දුන්නම
හිනාවක් හිත පුරා ඇඳුනේ
ඒ අස්සෙ සුදු ගවුම දැක්කම
දැවෙන පොල්කටු ඉස්තිරික්කෙන්
තනි කෙළින් සුදු ගවුම මැද්දම
රටක් දිනුවා වගෙයි දැනුනේ
විභාගෙට යන හීනෙ එක්කම

පස්ස ගාවට දිගට ගොතලා
කරල් දෙකකට කොණ්ඩෙ ගෙතුවට
යාළුවට වගේ පෑන් මට නෑ
ලියවුණේ නැති වුණොත් ගන්නට
අනිත් අය වගෙ ක්ලාස් ටියුෂන්
යන්න හරි හැටි කාසි නැතුවට
දිනනවා මං අම්මේ කඩඉම
පන්තියේ පළවෙනියා නොවුණට

උමේෂා පතිරණ
බ්‍රැන්ඩික්ස් මීරිගම ආයතනය

Facebook

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *