ඒ නිසා කාගෙවත් එපා හිත් තලන්න...

බලාපං  ආදරෙයි මහා මෙරක් කියාලා
මහා හුඟක් තෑගී කර විටින් විට එවාලා
පපුව මැද ඇවිලෙනා දුක් ගින්න බලාලා
මැණිකේ මට එක බහක් දියන් යළි හිතාලා…

උඹ නැතුව ජීවීතේ බැහැයි මට ගෙවන්න
විටින් විට කිව් කතා කන් දෙකම පිරෙන්න
ජීවත්ව ඉන්න තුරු මට උඹව රකින්න
ඇහැකි මට ඒ නිසා ආදරෙයි කියන්න…

ලේසීයෙන් හිමි නොවන ආලයක් අයිති කර
දින ගණන් පසු වෙද්දි වසර දෙක පහු කර
හිමි හිමින් තව අයගේ හිත් වලත් රජ කර
හිටපු හැටි උජාරුයි බොරු වචන පෙර පෙර…

මිනිසුන්ට ලේසී වචනෙන් දිනන්න
හුඟක් කල් බෑ ඒත් එකම  දේ කරන්න
කොයිම හරි වෙලාවක් තියෙනවා තැවෙන්න
ඒ නිසා කාටවත් එපා බොරු කරන්න…

හැමදේම නැති වෙද්දි මිනිහෙක්ගේ ජීවිතේ
මොන තරම් හැඟීමක් ඇතිද ඒ යටි හිතේ
එබිලා එක වතාවක් බලාපං හදවතේ
ප්ලාස්ටර් ගහලා ඇති තැනින් තැන දස අතේ…

නිෂී…
බ්‍රැන්ඩික්ස් මීරිගම ආයතනය

Facebook
Facebook