දෙමාපිය ස්නේහය

සෙනෙහස පහස මැද මව්පිය ඇසුර තුළින්
මැනවින් නෙතට දිස්වෙයි හරි දැකුම මුලින්
වැනසුන හදක මව්පිය බැති සුවඳ මලින්
සිනහව සතුට සැඟවෙයි දුක් කඳුළුවලින්

අඩුවක් නොකළමුත් දරු කැලට සෙනේ
කඩු දුනු අමෝරා මව්පිය පෙළනු පෙනේ
රළු ගති එවන් අත්හල හදවතක කොනේ
හැඬුම ද දුක ද කඳුළ ද සුව සතුට ගෙනේ

සිය පුතු වැරදි මඟ පියවර නගන දිනේ
ළය තුළ යශෝරා ගිනි මව දවනු පෙනේ
පිය මව නමට නැතිනම් දරු හදන සෙනේ
ණයකාරයෙකි ඔහු බිව් කිරිවලට දැනේ

නිදහස දහම නොමදැන දුසිරිතක ඇනී
තද සිත් දරන පවිටුන් හට පිළිල වැනී
හදවත තුළට මව් සෙනෙහස සුවඳ දැනී
මදහස දැන් නිමවෙනු හද දවන ගිනී

මව්පිය දෙපළ ඇසුරෙන් ලද වටින ඔවා
අවසන් මොහොත තෙක් සුරකිමි මනස හොවා
බවදුක තිබුණ දින උන් සුර දසුන මවා
නිවන් ලබත්වා බොදු මඟ ඇසුර ගෙවා

කේ.කේ.ජී. සුදර්මා හේමමාලි
බ්‍රැන්ඩික්ස් අවිස්සාවේල්ල 02 ආයතනය

Facebook
Facebook