මල්සරාගෙන් පිළිතුරක්

මම:

ආදරේ ගැන නියත අරුතක්
සොයාගන්නට නොහැකි හින්දා
මල් සරා හමුවෙන්න ආවේ
දන්නවා ඇති කරුණු උන්දා
ප්‍රේමයක් මැද මුලා වූ මට
පිළිතුරක් ඕනේම හින්දා
රුවන් වටිනා මලවි හී සර
දෙස බලා තුන් වරක් වැන්දා

මල්සරා:

‍රූප සම්පත් මුදල් වස්තුව
ඇතුව හෝ නොමැතිව අතේ
පෙම්වතුන් ප්‍රේමයෙන් බැඳිලා
සැනසීම හොයනවා හිතේ
හීන මාළිග සැබෑ වෙනකොට
පෙර තිබූ සෙනෙහස නැතේ
ලේසියෙන් අතහැරලා අනෙකා
එල්ලිලා වෙනකෙකු වතේ

ගැළපෙනවා දුටු බොහෝ දෙනෙකුට
නොහිතා දෙවරක් හීය විද්දා
ඇතැම් උන්ගේ බොරුව විතරයි
වාසියට චාටුවෙන් වැන්දා
ඇස් වහක් නෑ කටවහක් නෑ
මගේ අනුහස් පැතුම් හින්දා
දුටිමි හී සර වැදුණු ඇතැමුන්
පෝරු මත දෑඟිලිද බැන්දා

එක් ටැමක චිත්‍රා කුමාරිට
දීඝගාමිණී ප්‍රේම බැන්දා
දස්කොන්ට මියයන්න වූයෙත්
අසම්මතයට නැහුණු හින්දා
තිරිසනුන්ටත් අපේ ළෙංගතු
සෙනෙහසක් වැටහෙනා හින්දා
කන්ථකගෙ ළය පැලී මැරුණෙත්
සිදුහත්ට ආදරේ හින්දා

ගැළපෙනා අය කොහේවත් නෑ
තේරුණා කාලයක් යද්දී
බොහෝ ආදර කතා රැකුණේ
රිදුම් ඉවසා දරාගද්දී
හීන ගොන්නක් මවා පාලා
සමහරුන් ආපසු හැරෙද්දී
හුස්ම ගියදා නෙවෙයි ඇතැමුන්
මැරුණෙ “ප්‍රේමය” මැරී යද්දී

උමේෂා පතිරණ
බ්‍රැන්ඩික්ස් මීරිගම 01 ආයතනය

Facebook
Facebook