සුවැති මනසක් සුවැති දිවියක්

අපි  අපිත් එක්ක ඉන්න අපේ වටා ඉන්න සමීප අය එක්ක වාද  විවාද ඇති  කර ගන්නවා. ඔබ නිවැරදි වෙන්න හදනවා. ඔවුන් ඔබගේ අඩුපාඩු කියද්දී චෝදනා කරද්දී ඔබ නිවැරදි වෙන්න වාද කරනවා නේද? එහෙනම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ ?

ඔයාගේ කිසි වරදක් නැතිව නිවැරදි චේතනාවෙන් ඉන්නකොට ඔබට චෝදනා  කරනවානම්  ඔබ එකවරක්, දෙවරක්, තුන් වරක්  සන්සුන්ව ඉවසීමෙන් පැහැදිලි කරන්න. ඒත් තේරුම් නොගන්නේ නම් නිහඬවන්න. එසේ  සිදුවන්නේ අනෙක් පාර්ශවය එය තේරුම් ගැනීමට තරම් මානසික මට්ටමක නොසිටීම, තේරුම් ගැනීමට ඔබට සවන්දීමට ඔවුන්ට වුවමනාවක් නොමැතිකම විය හැකියි. මෙම අවස්ථා දෙකම ඔබට මේ ලෝකය තුළ පාලනය කළ නොහැකි කරණා බව වටහා ගමු. ඔබගේ හදවතට එකඟව ඔබ නිවැරදිනම් නිහඬවන්න. ඔබ සතුටුවන්න. නිවැරදි බව ලබාගන්න වාද විවාදවලට ගොස් මානසික  නිදහස වගේම නොහිතන  සිත් තැවුල් ඇති නොකර ගමු. සුවපත්  මනසක් සුවැති දිවියක් තුලින් ජීවිතය ජය ගමු.

මෙලනි නාරම්පනාව
උපදේශිකා රිදීගම ආයතනය

Facebook
Facebook