වියමන් TV

වෙනසෙහි නියමුවන් වන්න

වෙනසෙහි නියමුවන් වන්න අද වියමන් ටීවී ‘හඳුනාගත්තොත් ඔබ මා’ වැඩසටහනෙන් අප සමඟ කතාබහට එක්වන්නේ බ්‍රැන්ඩික්ස් සමාගමේ මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ නඳුන් ප්‍රනාන්දු මහතායි. ආයතනයේ දියුණුව සඳහා ආයතනික

Read More »

වෙනසින් වෙනස් වී සාර්ථක වෙමු

වෙනසින් වෙනස් වී සාර්ථක වෙමු වෙනස් වන ලෝකයේ වෙනස් නොවී තියෙන එකම දේ තමයි වෙනස් වීම කියන්නෙ. එහෙම වෙන වෙනස් වීම් අතරේ ඩිජිටල්කරණය කියන්නෙත් තවත්

Read More »

බ්‍රැන්ඩික්ස් තවත් SMART වෙයි

බ්‍රැන්ඩික්ස් තවත් SMART වෙයි කාලයේ තාලයට හැඩගැහෙන බ්‍රැන්ඩික්ස් මේ එළඹුණා වූ අලුත් අවුරුද්දේදීත් ඉතා විශාල පිම්මක් පනින්නට සූදානමින් ඉන්නවා. ඒ, ස්මාටර් බ්‍රැන්ඩික්ස් සංකල්පය යොදාගෙන සියලු

Read More »

නිසල සුන්දරත්වයෙන් පිරි සුවිසල් දෙව්මැදුර තේවත්ත අප ස්වාමිදූගේ දේවස්ථානය

නිසල සුන්දරත්වයෙන් පිරි සුවිසල් දෙව්මැදුර තේවත්ත අප ස්වාමිදූගේ දේවස්ථානය දෙවන ලෝක යුධ සමයේ දී ශ්‍රී ලංකාවට ආරක්ෂාව පතා සිදුකළ යාඥාවක දී දුන් ප්‍රතිඥාවක් අනුව ඉදි

Read More »

අපේ මානසික සෞඛ්‍යය යහපත් මට්ටමින් පවත්වා ගනිමු.

අපේ මානසික සෞඛ්‍යය යහපත් මට්ටමින් පවත්වා ගනිමු. අපේ මානසික සෞඛ්‍යය යහපත් මට්ටමින් පවත්වා ගන්න අපිට කරන්න පුළුවන් මොනවද? බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ විධායක මනෝඋපදේශිකා රුවනි ජයලත්

Read More »

මගේ ජීවිතේ හරිම වර්ණවත්

මගේ ජීවිතේ හරිම වර්ණවත් සහජයෙන් තමන් තුළ පිහිටන කලාවත්, තමන්ගෙ වෘත්තීයත් එකිනෙක මුසු කරගෙන, අන් අයගේ ජීවිත වර්ණවත් කරන ගමන්ම තමන්ගෙ ජීවිතයත් වර්ණවත් කරගැනීම පහසුවෙන්

Read More »

යහපතේ ආලෝකය ලොව පුරා පැතිරෙන ආලෝකයේ උත්සවය දීපවාලි

යහපතේ ආලෝකය ලොව පුරා පැතිරෙන ආලෝකයේ උත්සවය දීපවාලි හින්දු ජනයාගේ ඉතා වැදගත් උත්සවයක් වන දීපාවලී සැමරුම, ඉතා විචිත්‍ර, ආලෝකමත් උත්සවයක්. දීපම් යන්නෙන් පහනත් ආවලි යන්නෙන්

Read More »

තාක්ෂණික විස්කම් වලින් හිණිපෙත්තේ වැජඹෙන බ්‍රැන්ඩික්ස් බියගම ආයතනය

තාක්ෂණික විස්කම් වලින් හිණිපෙත්තේ වැජඹෙන බ්‍රැන්ඩික්ස් බියගම ආයතනය බ්‍රැන්ඩික්ස් බියගම ආයතනය, වෙළෙඳ කලාපයක් තුළ පිහිටා ඇති බ්‍රැන්ඩික්ස් සමූහයේ එකම සාම්පල් රූම් අංශයයි. වෙළෙඳ කලාපයේ සියලු

Read More »

හිත සනීප කරගන්නේ කොහොම ද?

හිත සනීප කරගන්නේ කොහොම ද? ජාත්‍යන්තර මානසික සෞඛ්‍ය දිනයට සමගාමීව සිදු කෙරෙන මේ වැඩසටහනේ දි අපි කතා කරන්නෙ මානසික සෞඛ්‍යය ගැන. මානසික සුවතාව කියන්නෙ අපි

Read More »

රසවත් ගුණවත් ටොස් සැලඩ් එකක් හදාගන්නේ මෙහෙමයි!

රසවත් ගුණවත් ටොස් සැලඩ් එකක් හදාගන්නේ  මෙහෙමයි! කායික සුවතාව සහ මානසික සුවතාව රැකගන්න විදිය කියලා දෙන්න තමයි ඔහු අද බ්‍රැන්ඩික්ස් වියමන් ටීවී එක්ක එකතු වෙන්නෙ.

Read More »

මම කරන වැඩේ, කරන වෙලාවට හරියටම කරනවා

මම කරන වැඩේ, කරන වෙලාවට හරියටම කරනවා මෙවර, වියමන් ටීවී හඳුනාගත්තොත් ඔබ මා වැඩසටහන තුළින් අදහස් බෙදා හදා ගැනීමට අප සමඟ එකතු වෙන්නේ බ්‍රැන්ඩික්ස් ඉන්ටිමේට්

Read More »
වියමන් TV

වෙනසෙහි නියමුවන් වන්න

වෙනසෙහි නියමුවන් වන්න අද වියමන් ටීවී ‘හඳුනාගත්තොත් ඔබ මා’ වැඩසටහනෙන් අප සමඟ කතාබහට එක්වන්නේ බ්‍රැන්ඩික්ස් සමාගමේ මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ නඳුන් ප්‍රනාන්දු මහතායි. ආයතනයේ දියුණුව සඳහා ආයතනික

Read More »

වෙනසින් වෙනස් වී සාර්ථක වෙමු

වෙනසින් වෙනස් වී සාර්ථක වෙමු වෙනස් වන ලෝකයේ වෙනස් නොවී තියෙන එකම දේ තමයි වෙනස් වීම කියන්නෙ. එහෙම වෙන වෙනස් වීම් අතරේ ඩිජිටල්කරණය කියන්නෙත් තවත්

Read More »

බ්‍රැන්ඩික්ස් තවත් SMART වෙයි

බ්‍රැන්ඩික්ස් තවත් SMART වෙයි කාලයේ තාලයට හැඩගැහෙන බ්‍රැන්ඩික්ස් මේ එළඹුණා වූ අලුත් අවුරුද්දේදීත් ඉතා විශාල පිම්මක් පනින්නට සූදානමින් ඉන්නවා. ඒ, ස්මාටර් බ්‍රැන්ඩික්ස් සංකල්පය යොදාගෙන සියලු

Read More »

නිසල සුන්දරත්වයෙන් පිරි සුවිසල් දෙව්මැදුර තේවත්ත අප ස්වාමිදූගේ දේවස්ථානය

නිසල සුන්දරත්වයෙන් පිරි සුවිසල් දෙව්මැදුර තේවත්ත අප ස්වාමිදූගේ දේවස්ථානය දෙවන ලෝක යුධ සමයේ දී ශ්‍රී ලංකාවට ආරක්ෂාව පතා සිදුකළ යාඥාවක දී දුන් ප්‍රතිඥාවක් අනුව ඉදි

Read More »

අපේ මානසික සෞඛ්‍යය යහපත් මට්ටමින් පවත්වා ගනිමු.

අපේ මානසික සෞඛ්‍යය යහපත් මට්ටමින් පවත්වා ගනිමු. අපේ මානසික සෞඛ්‍යය යහපත් මට්ටමින් පවත්වා ගන්න අපිට කරන්න පුළුවන් මොනවද? බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ විධායක මනෝඋපදේශිකා රුවනි ජයලත්

Read More »

මගේ ජීවිතේ හරිම වර්ණවත්

මගේ ජීවිතේ හරිම වර්ණවත් සහජයෙන් තමන් තුළ පිහිටන කලාවත්, තමන්ගෙ වෘත්තීයත් එකිනෙක මුසු කරගෙන, අන් අයගේ ජීවිත වර්ණවත් කරන ගමන්ම තමන්ගෙ ජීවිතයත් වර්ණවත් කරගැනීම පහසුවෙන්

Read More »

යහපතේ ආලෝකය ලොව පුරා පැතිරෙන ආලෝකයේ උත්සවය දීපවාලි

යහපතේ ආලෝකය ලොව පුරා පැතිරෙන ආලෝකයේ උත්සවය දීපවාලි හින්දු ජනයාගේ ඉතා වැදගත් උත්සවයක් වන දීපාවලී සැමරුම, ඉතා විචිත්‍ර, ආලෝකමත් උත්සවයක්. දීපම් යන්නෙන් පහනත් ආවලි යන්නෙන්

Read More »