"நான் வாழ்க்கை என்ற பாடசாலையின் மாணவன்"

ஒவ்வொரு நாளும் எமக்கு வாழ்க்கையில் புதிதாக ஒன்றைக் கற்றுக்கொள்ள வாய்ப்பு உள்ளது. தொடர்ந்து மாறிவரும் உலகில் அன்றாட வாழ்க்கை அனுபவங்களிலிருந்து பெற்ற அறிவைப் பயன்படுத்தி வாழ்க்கையில்  வெற்றிப் பெற்ற, Brandix Corporate Campus (BCC) இன் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி திரு. பிரியங்க தசநாயக்க இம்முறை ‘ஹந்துனாகத்தொத் ஒப மா’ (நீங்கள் என்னை அறிந்தால்) நிகழ்ச்சியில் இணைந்தார்.

ஒரு நபராக பிரியங்க தசநாயக்க என்றால் யார்?

பிரியங்க மற்றவர்களைப் போலவே ஒரு  சாதாரண மனிதர் ஆவார். வாழ்க்கையில் வெவ்வேறு பாத்திரங்களை வகிக்கும் ஒரு நபர், அந்த வெவ்வேறு பாத்திரங்களுக்கு இடையில் சமநிலைக்காக தினமும் போராடும் ஒரு மனிதன். என் வாழ்க்கையில் ஒருவரை நான் சந்திக்கும் போது, ​​அந்த சந்திப்பில் இருந்து என்னால் என்ன எடுக்க முடியும், ஒவ்வொரு  அனுபவத்தில் இருந்தும் என்ன எடுக்க முடியும், தெருவில் பார்க்கும் விஷயங்களில் இருந்து என் வாழ்க்கைக்கு என்ன எடுக்க முடியும் என்று எப்போதும் நான்  பார்ப்பேன். அப்படிப் பார்க்கும்போது, ​​இன்று இந்த நிலையை அடைய இவ் விடயம் என் வாழ்வில் இன்றுவரை ஏதுவாக அமைந்திருக்கிறது.

BCC இன் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக பிரியங்க எப்படிப்பட்டவர்?

எனது சிறப்புப் பங்கு என்னவென்றால்,  நிறுவனத்தில் உள்ள இலக்குகள் மற்றும் அவற்றை நோக்கி நிறுவனம் மற்றும் நிறுவனத்தின் குழுவை எவ்வாறு வழிநடத்துவது என்று நான்  ஒப்புக்கொண்டுள்ளேன். அதற்காக எனது  அணியை வலுப்படுத்துவது எனது இரண்டாவது பாத்திரம். மூன்றாவது மற்றும் தனித்துவமான பங்கு அணிக்கு ஏதேனும் சிக்கல்கள் இருந்தால் உடனடியாக அதனை தீர்ப்பதாகும். நான் இவற்றை அதீதமாக செய்கிறேன் என்று நம்புகிறேன். நான் அதை செய்தேனா இல்லையா என்பதை ஒரு நாள் காலம் தீர்மானிக்கும்.

பிரியங்கவைப் பொறுத்தவரை கல்வி எவ்வளவு முக்கியம்?

பலர் முறையான கல்வியையே பின்தொடர்ந்து செல்கின்றனர். ஒரு நபர் எவ்வளவு முறையான கல்வியைப் பெறுகிறாரோ, அவ்வளவு அதிகமாக ஒரு நபர் வயதாகிவிடுவார். ஆனால் பலர் அன்றாட அனுபவத்தின் மூலம் நாம் பெற வேண்டிய கல்வியை எமது அன்றாட  வாழ்க்கை முறைக்கு எடுப்பதில்லை. உண்மையான சவால் முறையான கல்வியில் இல்லை. நாம் மக்களுடன் எப்படி பழகுகிறோம், மக்களுடன் எப்படி வேலை செய்கிறோம், இவையெல்லாம் புத்தகங்களிலிருந்து கற்றுக் கொள்ளக்கூடிய விஷயங்கள் அல்ல. இந்த இரண்டும் இணைந்ததே உண்மையான கல்வி என்று நான் நம்புகிறேன்.